Light living

Grovsopor längst bak och gåvor till stadsmissionen till vänster.


Comments