Light living

Grovsopor längst bak och gåvor till stadsmissionen till vänster.


No comments:

Post a Comment