30-innan-30 - Uppfyllt mål 16. Really clean out the attic

16. Really clean out the attic and get rid of all the stuff I don't want to keep. Live light!
Done. Three times actually. Hardly own any crap anymore.

Jag har knappt någonting kvar, och det känns fantastiskt. Allt jag inte använt på flera år har antingen skänkts eller gått till återvinningscentralen. Det som finns kvar är sådant som verkligen betyder något för mig; min första nalle, gamla fotoalbum....

Ju mindre saker jag har, desto mindre stressad känner jag mig.Comments

Popular Posts