30-innan-30 - Uppfyllt mål 6. Resolve my issues with my dad.

6. Resolve my issues with my dad.
I am so over it.


Med vänner som dessa har jag fått styrkan att resa mig. 


Comments

Popular Posts