Budget update

Utgifter 23.300              
Fasta månadskostnader Kronor Övriga månadsposter
Hyra 2200/2= 1100 Spara häst 10 000
El 600/2= 300 Kläder 1500
Mobil 350 Produkter 1000
Internet 350/2 175 spara övrigt 1000
Mat 4000/2= 2000 sl-kort 800
Hemförsäkring 100 övrigt + nöje 400
Bil ??
CSN återbetalning 1000
Olycksfallsförsäkring ??
Totalt 7150 5000 Totalt: 14 700

               
Inkomster 23.400    
 
Lön 19700  
Mathias 3700  
Övrigt  
 

Comments

Popular Posts