@ ultuna igenGaffelbandet såg lite bättre ut och rörelsekontrollen tydde inte på några komplikationer efter operationen. Dock visade ultraljudet och även palperingen tydliga tecken på att gaffelbandet och griffelbenet håller på att växa ihop, vilket innebär att vi kanske måste operera om några veckor igen.

Comments

Popular Posts