Hetsig dokumentjakt

07:30 besöka förvaltningskontoret för boendereferens.

08:00 kontakta HR för anställningsbevis

08:30 skicka in lönespecarna 

09:30 få anställningsbevis 

12:30 åka buss hem och hämta boendereferens och mäklarkontrakt

13:15 skicka in scannad boendereferens och mäklarkontrakt 

14:00 få icke-godkänt på anställningsbevis

14:10 be HR om ett nytt uppdaterat anställningsbevis 

14:54 få nytt uppdaterat anställningsbevis 

14:55 skicka in nytt anställningsbevis. Färdig för idag.

Comments

Popular Posts