Hoppklasser häst

Även om man idag inte skriver ut LD - svår A för hästar utan enbart använder hinderhöjden, tycker jag att det är kul att kunna se vilken höjd som motsvarar vad. 


Comments

Popular Posts