Markarbete

Idag var det dags för markarbete. Vi arbetade främst med två linjer, en på varje långsida.

På ena långsidan började vi med 7 studsar och varierade sedan vad som var mellan hinder ett och två, tex ett språng, studs, ett språng, studs.

På andra sidan var en linje med mycket knepigt 'mellan-avstånd' som man red inpå efter att ha hoppat bom, kryss, bom på en liten volt.

Idag ändrades allt vi gjorde så mycket så jag har inte möjligthet eller minne för att rita upp banan tyvärr.Comments

Post a Comment

Popular Posts